Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color
شروع پروژه بازسازی طبقه دوم پاساژ فاز یک بازار سنتی ستارخان

شروع پروژه بازسازی و کاغذ دیواری طبقه دوم پاساژ فاز یک بازار سنتی ستارخان

به اطلاع اصناف و مشتریان محترم میرساند که با کمک شما دوستان و هیئت مدیره در قسمت طبقه دوم پروژه بازسازی، کاغذ دیواری و نقاشی دیوارها شروع گردید.

لذا خواهشمند است که نسبت به بهتر شدن و راه اندازی بهتر پاساژ ما را در تصمیمات آینده مانند همیشه یاری نمایید..

با تشکر از شما دوستان

هیئت مدیره بازارسنتی ستارخان فاز یک

شروع پروژه بازسازی طبقه دوم پاساژ فاز یک بازار سنتی ستارخان

 

شروع پروژه بازسازی طبقه دوم پاساژ فاز یک بازار سنتی ستارخان

 

شروع پروژه بازسازی طبقه دوم پاساژ فاز یک بازار سنتی ستارخان

 

شروع پروژه بازسازی طبقه دوم پاساژ فاز یک بازار سنتی ستارخان

 

شروع پروژه بازسازی طبقه دوم پاساژ فاز یک بازار سنتی ستارخان

 

شروع پروژه بازسازی طبقه دوم پاساژ فاز یک بازار سنتی ستارخان

 

شروع پروژه بازسازی طبقه دوم پاساژ فاز یک بازار سنتی ستارخان

 

شروع پروژه بازسازی طبقه دوم پاساژ فاز یک بازار سنتی ستارخان