نصب و راه اندازی تلوزیون های شهری

نصب و راه اندازی تلوزیون های شهری

به اطلاع اصناف و مشتریانمحترم میرساند که با کمک شما دوستان و هیئت مدیره 2 عدد تلوزیون شهری با متراژ بالای 9 متر مربع در ضلع جنوبی و شمالی پاساژ راه اندازی و نصب گردید.

لذا خواهشمند است که نسبت به بهتر شدن و راه اندازی بهتر پاساژ ما را در تصمیمات آینده مانند همیشه یاری نمایید..

با تشکر از شما دوستان

هیئت مدیره بازارسنتی ستارخان فاز یک

نصب و راه اندازی تلوزیون های شهری

 

نصب و راه اندازی تلوزیون های شهری

 

نصب و راه اندازی تلوزیون های شهری

 

نصب و راه اندازی تلوزیون های شهری

 

نصب و راه اندازی تلوزیون های شهری

 

نصب و راه اندازی تلوزیون های شهری

 

نصب و راه اندازی تلوزیون های شهری

 

نصب و راه اندازی تلوزیون های شهری