Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color
رادیو ستارخان

بازار سنتی ستارخان فاز یک دارای شبکه رادیویی مخصوص فاز یک می باشد.

که روزانه شما را از اخبار بازار و همچنین از اطلاعات بروز بازار مطلع می کند و حتی تبلیغات اصناف مخطلف را در روز و در ساعات مشخص با صدا خوش به گوش مشتریان محترم می رساند تا اگر وسیله ای مد نظر شما باشد را راحتتر پیدا کنید تا به حدف حود در خرید به راحتی برسید ........